Nous canvis en les Proves d’Aptitud Personal: Com afectaran els canvis als futurs educadors

12/03/24 | PAP

Les Proves d’Aptitud Personal (PAP) estan a punt de viure una transformació significativa. I és que
s’aproximen canvis imminents que afectaran aquestes proves crucials, essencials per a l’accés als
graus d’Educació Infantil i Primària. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar-se millor a
les competències necessàries per als futurs educadors, garantint una preparació més completa i
específica per a aquests graus.

Canvis clau en les PAP

A partir d’ara, tots els aspirants a aquests graus hauran de superar dues proves específiques: una de
competència logicomatemàtica i una altra de competència comunicativa de raonament crític. La
primera prova se centrarà en la resolució de problemes i el raonament lògic, exigint als candidats no
només la capacitat de treballar amb números, si no també de pensar de manera crítica i resolutiva.

D’altra banda, l’examen de competència comunicativa de raonament crític posarà a prova la capacitat
dels aspirants per comprendre i analitzar textos, així com la seva habilitat per expressar-se de manera
clara i coherent. A més de presentar una redacció basada en un text donat, els candidats hauran de
demostrar un domini de l’ortografia i la gramàtica, identificant i corregint errors en un text
proporcionat.

Què he de fer per aprovar les PAP?

El primer que s’ha de tenir en compte és que la nota mitjana entre els dos exàmens ha de ser
superior a 5. Això significa que, encara que un dels exàmens tingui una nota alta, la nota de l’altre no
pot ser inferior a 4, ja que aquest és el mínim requerit perquè els dos exàmens puguin fer mitjana.
Aquest requisit subratlla la necessitat de preparar-se adequadament per a ambdues proves,
assegurant que cap àrea quedi desatesa.

A més, és essencial tenir en compte que aquesta mitjana només es pot calcular amb els exàmens
realitzats en la mateixa convocatòria. Això vol dir que no es pot comptar a aprovar un examen en una
convocatòria i esperar millorar la nota amb l’altre examen en una convocatòria posterior. Cada intent
de les PAP es considera de manera independent i, per tant, la preparació ha de ser integral i
enfocada a superar ambdues proves en un sol intent.

Prepara’t per les PAP amb l’Acadèmia Accés

A l’Acadèmia Accés, oferim un curs específicament dissenyat per preparar-te per a les Proves
d’Aptitud Personal, que es realitza tots els dissabtes. Aquest curs intensiu és la millor manera de
garantir una preparació completa i eficaç per a ambdues proves, proporcionant-te les eines i el
suport necessari per superar amb èxit aquest repte. Amb l’ajuda dels nostres experts, podràs
afrontar les PAP amb confiança i seguretat, optimitzant les teves possibilitats d’èxit.

Les PAP són una etapa crucial en el teu camí cap a una carrera en l’educació. Amb els canvis recents
i els criteris específics de qualificació, preparar-se adequadament és més important que mai. A
l’Acadèmia Accés, t’oferim tot el suport i la preparació necessaris per afrontar aquest desafiament
amb confiança. Recorda, l’èxit en les PAP no només obre les portes a la universitat, sinó que també
posa les bases per al teu futur professional. Aprofita l’oportunitat i comença el teu viatge cap a l’èxit
amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres si necessites més informació!