PAP – CURS INTENSIU GENER-JUNY

TARIFES
Cal abonar una matrícula en el moment de formalitzar la inscripció al curs de 100 euros, la qual no es retornarà sota cap concepte.

L’import total del curs serà el següent:

PAGAMENT ÚNIC PAGAMENT FRACCIONAT
Preparació PAP (3 h. setmanals) – Total 60 hores  340,00 €  190.00€ x 2 pagaments

descarga_pdf_informacion_cat