Les Proves d’Aptitud Personal (PAP) estan a punt de viure una transformació significativa. I és que
s’aproximen canvis imminents que afectaran aquestes proves crucials, essencials per a l’accés als
graus d’Educació Infantil i Primària.

read more