El panorama educatiu està en constant evolució, i les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) no són l’excepció. Tot i que aquestes continuaran mantenint la mateixa estructura, es presenten alguns canvis de contingut.

read more