CURS ESTIU – PRIMER BATXILLERAT

Aprofita el mes de juliol per PREPARAR ELS EXÀMENS DE RECUPERACIÓ de les assignatures suspeses o per reforçar el continguts bàsics i afrontar amb èxit segon de batxillerat.

DATES:
Del 29 de juny al 31 de juliol i del 24 d’agost al 4 de setembre (Possibilitat d’inscriure’s per setmanes).

HORARI:
De dilluns a divendres dins la franja horària de 9 a 13 h.

MATÈRIES: S’ofereix classe de les assignatures següents: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Anglès, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Física i Química.

Al finalitzar el curs, cada alumne rebrà un informe de seguiment i aprofitament.

GRUPS:
Els grups tenen un màxim de 8 alumnes per classe/assignatura, el que garanteix una atenció totalment personalitzada i tots els professors són titulats i amb una llarga experiència contrastada en la didàctica del reforç escolar.

En matèria de PREVENCIÓ i HIGIENE complirem amb la normativa exigida per les autoritats en cada moment: gel desinfectant, distància entre els alumnes,…

PROMOCIONS I DESCOMPTES:
5% de descompte pel 2on o 3er germà, pels alumnes actuals de l’Acadèmia Accés i pels alumnes que pertanyen a famílies nombroses o monoparentals.

Els descomptes no són acumulables.

descarga_pdf_informacion_cat