CURSOS PER A EMPRESES

sec_18

Des de l'any 1993, a l'Acadèmia Accés ens dediquem l’ensenyament d’idiomes, oferint un ampli ventall de cursos, ja sigui a les nostres pròpies instal·lacions o desplaçant-nos a empreses i entitats.

ENSENYAMENT DE QUALITAT
El nostre objectiu és oferir una formació de qualitat, a través de l'atenció personalitzada. Des del primer moment, el tracte és directe i individualitzat, doncs posem tot l‘ènfasi perquè així sigui.

Els nostres cursos d’idiomes per a empreses estan rigurosament elaborats i programats per satisfer les necessitats del món empresarial. Cada Projecte Formatiu es dissenya en base a les necessitats de l’empresa i es planifica d’acord amb la demanda.

Organitzem CURSOS A MIDA, en grups reduïts o classes particulars, especialment pensades i dissenyades per a cada grup i nivell.

El material es sel·lecciona específicament per a cada grup, buscant que sigui el màxim d’estimulant i dinàmic.

L’EQUIP
Els nostres professors són nadius o bilingües, titulats i amb experiència en la docència a empreses. Són professionals dinàmics i motivats que coneixen les necessitats dels alumnes i del món empresarial.

La figura del coordinador vetlla perquè tot funcioni correctament. És la persona de contacte entre l’empresa i l’acadèmia, fa visites periòdiques i dóna suport als professors a l’hora de planificar les classes.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Als cursos potenciem la immersió lingüística des del primer moment, creant un ambient únicament en l’idioma estudiat, on els alumnes s’involucren i participen activament.

El nostre propòsit és que els alumnes assimilin la llengua d’una manera natural i desenvolupin les seves aptituds en tots els àmbits de l’idioma amb activitats participatives i que s’adapten a la realitat del món laboral.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Proves de nivell prèvies per agrupar els alumnes segons els seu grau de coneixement i així assolir el màxim rendiment.

Informes elaborats de manera personalitzada i detallada sobre el progrés de cada alumne.

Exàmens d’avaluació en que cada alumne ha de demostrar que ha assolit els coneixements treballats durant el curs.

Control d’asistencia a disposició de l’empresa.

Tots els tipus de cursos es poden realitzar en grup o en classes particulars (one-to-one)

Cursos d’idiomes presencials a l’empresa
Oferim una formació de qualitat en qualsevol idioma i nivell. La metodologia i els objectius s’elaboren en funció de les necessitats de formació de l’empresa.

Cursos de ‘Business’
Programa especialment dirigit a alumnes que necessitin els idiomes dins del món laboral. El temari inclou preparació de presentacions, entrevistes, atenció telefònica, e-mail, etc.

Cursos especialitzats per a professionals:
Són cursos monogràfics orientats a millorar un idioma en una àrea professional o temàtica concreta, que també es poden dissenyar a mida:
Recepció i Atenció al públic
Secretariat
Restauració i Turisme
Sanitat
Comercial
Marketing
Finances
Recursos Humans
Presentacions i Reunions
Anglès telefònic
.../...

Cursos de conversa
L’objectiu dels cursos de conversa és potenciar, sobretot, les habilitats orals, tant d’expressió com de comprensió, a través de la utilització de materials molt variats.
Es recomana un nivell mínim de B1 per incorporar-se al grup.

Cursos intensius
Els cursos intensius estan dirigits a aquells alumnes que tenen necessitats lingüístiques urgents i necessiten avançar de manera més ràpida.
Es concentra un elevat nombre d’hores en poc temps.

Preparació d’exàmens oficials
Tots els idiomes es poden acreditar amb la realització d’un examen oficial.
La preparació per aquests exàmens és un procés molt important per a assolir bons resultats a la prova final.
Posem a l’abast de l’alumne tot el material especialitzat per les proves oficials i ens encarreguem de tot el procés de matriculació. Assessorem i proporcionem el recolzament necessari per aconseguir uns resultats satisfactoris.

Com a entitat reconeguda i acreditada per la Fundación Tripartita, a Acadèmia Accés gestionem la Formació Continuada dels treballadors en les empreses. Amb aquesta gestió, les empreses poden bonificar els cursos fins a un 100%, arribant a ser cursos gratuïts pels treballadors.

El procediment de contractació i funcionament dels cursos és el següent:

  • S'estableix una primera reunió per detectar les necessitats específiques dels alumnes i de l'empresa per adaptar, en conseqüència, els continguts del curs.
  • En cas que l'empresa o entitat ho sol·liciti l'Acadèmia Accés gestionarà el conveni amb la Fundació Tripartita perquè la seva formació li sigui bonificada fins al 100% de l'import del curs.
  • S'imparteix el curs en les dates, hores i ubicació acordades.

PDF IDIOMES PER A EMPRESES