La idea que només poden anar a la Universitat els alumnes que cursen batxillerat és equivocada, t’expliquem com accedir a la universitat des d’un CFGS.

read more